Foutresolutie van de hydromassagepomp
13-1-2023

Problemen met uw Lay-Z-Spa-pomp oplosse

Werkt de pomp van uw opblaasbare spa niet en toont het display een specifieke foutcode? Bekijk hier wat de oorzaken zijn en hoe u mogelijke problemen kunt oplossen.

Foutcode E01

Toont het bedieningspaneel E01? Dit betekent dat de stromingssensor niet in de goede positie is of dat hij defect is. Volg in dit gevat deze twee stappen:
– haal de stekker van de pomp uit het stopcontact. Plaats een hand op de ene kant en geef met uw andere hand 3 lichte tikken op de andere kant, zodat de interne onderdelen worden hersteld
– steek de stekker van de pomp weer in het stopcontact. Als het bedieningspaneel nog steeds de foutcode E01 toont, is de stromingssensor defect, en moet het hulpformulier worden ingediend om een vervanging te krijgen.

Foutcode E02

Als de waterstroming niet wordt gedetecteerd, toont het bedieningspaneel de foutcode E02. Een van de belangrijkste problemen kan het foutieve onderhoud van de filterpatroon zijn. Volg in dat geval de volgende stappen:
– haal de stekker uit het stopcontact, wacht 10 seconden voordat u hem weer aansluit en activeer de PRCD weer. Deze handeling zorgt ervoor dat de foutcode E02 gereset wordt.
– verwijder de houder van de filterpatroon uit het opblaasbare bubbelbad.
– activeer het filtersysteem zonder houder van de filterpatroon.
Als de foutcode E02 niet op het display verschijnt, vervang dan de filterpatroon en installeer de houder van de filterpatroon weer in het bubbelbad. Als de fout echter nog steeds verschijnt, dien dan het hulpformulier in om een vervanging te krijgen.
Onthoud: controleer of het voorfilter van het vuil waarop de houder van de filterpatroon wordt gemonteerd schoon is en zorg ervoor dat de doppen van de in-/uitgangsopeningen in het bubbelbad zijn verwijderd.

Foutcode E03

De foutcode E03 is te wijten aan een temperatuurprobleem, in dit geval wordt aangegeven dat deze lager dan 4ºC is. Allereerst moet de watertemperatuur worden gecontroleerd met een thermometer.
– als de watertemperatuur lager is dan 4ºC, moet de pomp worden losgekoppeld en moet worden gewacht tot de watertemperatuur tot 10° C stijgt. Sluit de pomp vervolgens weer aan en start deze opnieuw.
– als de watertemperatuur hoger is dan 4ºC, haal de stekker van de pomp dan uit het stopcontact en sluit deze weer aan. Als de pomp nog steeds de foutcode E03 toont, is de temperatuursensor defect, en moet het hulpformulier worden ingediend om een vervanging te krijgen.

Foutcode E04

Ook de foutcode E04 is te wijten aan een temperatuurprobleem; in dit geval is de watertemperatuur hoger dan 50ºC. Het is aanbevolen het bubbelbad niet te gebruiken. Controleer altijd de watertemperatuur met een thermometer:
– als de watertemperatuur tussen 40°-50° C of hoger is, haal dan de stekker van de pomp uit het stopcontact en wacht tot de watertemperatuur onder de 35° C zakt, druk daarna op de resetknop en sluit de pomp weer op het stopcontact aan.
– als de watertemperatuur lager is dan 40° C, haal de stekker van de pomp dan uit het stopcontact en stop deze er weer in. Als de pomp nog steeds de foutcode E04 toont, is de temperatuursensor defect en moet het hulpformulier worden ingediend om een vervanging te krijgen.

Foutcode E05

De foutcode E05 betekent dat de pomp problemen in de afleesmodule van de temperatuur detecteert of dat de temperatuursensoren defect zijn. Als de pomp deze fout toont, moet het hulpformulier worden ingediend om een vervanging te krijgen.

Foutcode E08

Waarom wordt E08 op het bedieningspaneel getoond? Deze fout is te wijten aan een temperatuurprobleem. Controleer de watertemperatuur met een thermometer:
– als de watertemperatuur hoger is dan 52℃, gebruik het bubbelbad dan niet totdat de temperatuur de 35℃ bereikt heeft. Haal de stekker van de pomp uit het stopcontact en druk op de RESETKNOP op de zijkant van de pomp met een klein en dun voorwerp en sluit de pomp weer aan.
– als de watertemperatuur lager is dan 52℃ en de buitentemperatuur hoger is dan 40℃ of de pomp wordt blootgesteld aan direct zonlicht, dan kan de temperatuur in de pomp hoger zijn dan 52℃ waardoor de foutcode verschijnt. Haal in dat geval de stekker van de pomp uit het stopcontact en wacht tot hij is afgekoeld. Druk daarna op de RESET-knop en start de pomp weer. Als de pomp dezelfde fout toont, moet het hulpformulier worden ingediend om een vervanging te krijgen.
Als het probleem wordt opgelost door de aanwijzingen van de tweede optie te volgen en de plaats van het bubbelbad niet veranderd is, dan kan de foutcode in de daarop volgende dagen opnieuw optreden. Herhaal de bovengenoemde handeling of verplaats het bubbelbad naar een plek waar het meer uit de zon staat.

Foutcode E09

Dit type fout duidt op een probleem met de thermo-zekering. Als de pomp deze fout toont, moet het hulpformulier worden ingediend om een vervanging te krijgen.

Foutcode E12- Alleen voor de HydroJet en HydroJet Pro modellen

Als het systeem waterlekkage in de pomp detecteert, toont het paneel de foutcode E12. Als de pomp deze fout toont, moet het hulpformulier worden ingediend om een vervanging te krijgen.

Foutcode E15- Alleen voor de Lay-Z-Spa met WiFi modellen

De foutcode E15 wordt weergegeven als de verbinding van de WiFi-module niet succesvol is. Om het probleem op te lossen, drukt u op een willekeurige knop om de foutcode te verwijderen en het bubbelbad te blijven gebruiken. Als de pomp dezelfde fout toont, moet het hulpformulier worden ingediend om een vervanging te krijgen.

Foutcode GCF

Het bedieningspaneel toont de foutcode 6CF of GCF, nadat de stekker van de pomp in het stopcontact is gestoken. Onze opblaasbare spa’s hebben namelijk een hoog veiligheidscontroleniveau en deze foutcode verschijnt wanneer het stopcontact waarop het bubbelbad is aangesloten niet goed geaard is. Neem contact op met een elektricien om dit probleem op te lossen. Als de elektricien de situatie niet kan oplossen, dien dan het hulpformulier in om hulp of een vervanging te krijgen.